Účtovná závierka a práce s ňou súvisiace. Legislatívne úpravy účtovných predpisov v roku 2018. - Famer
 • Naša adresa
 • Partizánska 51, 951 93 Topoľčianky
 • Pracovné hodiny
 • Pon - Pia 8.00 - 16.00

Účtovná závierka a práce s ňou súvisiace. Legislatívne úpravy účtovných predpisov v roku 2018.


Účtovná závierka a práce s ňou súvisiace. Legislatívne úpravy účtovných predpisov v roku 2018.
Miesto
Levice, hotel GOLDEN EAGLE, Námestie hrdinov 12, vedľa DRUŽBY
Dátum a čas
14.12.2018 09:00 -
14.12.2018 15:00
Lektor
Ing. Jana Acsová - daňový poradca
Cieľová skupina
Všetci záujemci o danú problematiku
Poplatok
50€ na osobu

Prihláste sa na seminár hneď teraz Prihlásiť sa

Program

 1.  1./ Legislatívne úpravy účtovných predpisov v roku 2018 (virtuálna mena, kapitálový fond z príspevkov). Známe zmeny účtovných predpisov pre rok 2019.
 2.  2./ Právne východiská účtovnej závierky a aktuálna legislatíva pre rok 2018 (zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. a vykonávacie predpisy) napríklad:
  1.   a./ termíny súvisiace s účtovnou závierkou,
  2.   b./ register účtovných závierok,
  3.   c./ kategorizácia účtovných jednotiek a povinnosti s tým súvisiace (novovzniknutá UJ, preradenie UJ medzi veľkostnými kategóriami)
  4.   d./ spriaznené osoby, prepojené účtovné jednotky, podielová účasť, materská a dcérska spoločnosť; pojmové rozdiely „závislé osoby“,
  5.   e./ zverejňovanie a schvaľovanie účtovnej závierky,
  6.   f./ vlastné imanie a jeho prezentácia na účely rôznych používateľov účtovnej závierky (správca dane, banka, súd), spoločnosť v kríze a plnenia nahrádzajúce
  7.       vlastné zdroje.
 3.  3./ Účtovná uzávierka a práce s ňou súvisiace:
  1.   a./ bilančná kontinuita,
  2.   b./ inventarizácia majetku a záväzkov a jej špecifiká podľa zložiek majetku,
  3.   c./ úplnosť účtovníctva (oprávky, opravné položky, rezervy),
  4.   d./ nesprávnosti z praxe (inventarizácia a vykazovanie záloh, kalkulačné účty, účty bez zostatkov, opačné zostatky na účtoch aktív alebo pasív, testovanie položiek       aktív na ocenenie, dlhodobý majetok a zostavenie odpisového plánu, rovnosť účtovných a daňových odpisov, nevyfakturované dodávky, časové rozlíšenie),
  5.   e./ podsúvahová evidencia,
  6.   f./ splatná a odložená daň z príjmov; daňová licencia.
 4.  4./ Poznámky k účtovnej závierke – čo si pripraviť, na čo si dať pozor. Význam poznámok v závislosti od kategórie účtovnej jednotky. Nesprávnosti z praxe.
 5.  5./ Účtovné výstupy dôležité pre spracovanie daňového priznania.
 6.  6./ Úprava základu dane z príjmov právnickej osoby (pripočítateľné, odpočítateľné položky) vo väzbe na účtovné záznamy.

Prihláste sa na tento seminár

Pred odoslaním prihlášky, si prosím prečítajte všeobecné podmienky (.pdf)
* Položky s týmto označením sú povinné

Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies, ktoré nám pomáhajú zvyšovať kvalitu služieb. Spracovaniu cookies zabránite zmenou nastavenia v internetovom prehliadači. Zobraziť viac informácií