Semináre | Famer.sk
  • Naša adresa
  • Partizánska 51, 951 93 Topoľčianky
  • Pracovné hodiny
  • Pon - Pia 8.00 - 16.00

Semináre

07.10.2019

GDPR a zákon o ochrane osobných údajov v praxi.

Miesto: Piešťany, hotel SATELIT, nám. Juraja Murgaša 3, poschodie 4, zasadačka.
Lektor: JUDr. Marcela Macová, Phd. - odborníčka pre oblasť ochrany osobných údajov
OBSADENOSŤ
  voľné
14.10.2019

GDPR a zákon o ochrane osobných údajov v praxi.

Miesto: Komárno, Univerzita J. Selyeho, Hradná ul. č.2
Lektor: JUDr. Marcela Macová, Phd. - odborníčka pre oblasť ochrany osobných údajov
OBSADENOSŤ
  voľné
15.10.2019

Používanie pokladnice e-kasa klient podľa zákona č. 289/2008 Z.z. a prierez zákona č. 361/2014 Z.z. o dani z motorových vozidiel

Miesto: Piešťany, hotel SATELIT, nám. Juraja Murgaša 3, poschodie 4, zasadačka.
Lektor: JUDr. Martin Ďuračík - Finančné riaditeľstvo SR Banská Bystrica
OBSADENOSŤ
  voľné
16.10.2019

Používanie pokladnice e-kasa klient podľa zákona č. 289/2008 Z.z. a prierez zákona č. 361/2014 Z.z. o dani z motorových vozidiel

Miesto: Komárno, Univerzita J. Selyeho, Hradná ul. č.2
Lektor: JUDr. Martin Ďuračík - Finančné riaditeľstvo SR Banská Bystrica
OBSADENOSŤ
  voľné
17.10.2019

Používanie pokladnice e-kasa klient podľa zákona č. 289/2008 Z.z. a prierez zákona č. 361/2014 Z.z. o dani z motorových vozidiel

Miesto: Levice, hotel GOLDEN EAGLE, Námestie hrdinov 12, vedľa DRUŽBY
Lektor: JUDr. Martin Ďuračík - Finančné riaditeľstvo SR Banská Bystrica
OBSADENOSŤ
  voľné
23.10.2019

GDPR a zákon o ochrane osobných údajov v praxi.

Miesto: Levice, hotel GOLDEN EAGLE, Námestie hrdinov 12, vedľa DRUŽBY
Lektor: JUDr. Marcela Macová, Phd. - odborníčka pre oblasť ochrany osobných údajov
OBSADENOSŤ
  voľné
05.11.2019

Obstarávate zákazky s nízkou hodnotou – nastali zmeny: vyhodnocujeme kvalitu, nie cenu.

Miesto: Piešťany, hotel SATELIT, nám. Juraja Murgaša 3, poschodie 4, zasadačka.
Lektor: Ing. Helena Polónyi - lektorka je uznávaná dlhoročná odborníčka pre oblasť verejného obstarávania.
OBSADENOSŤ
  voľné
06.11.2019

Obstarávate zákazky s nízkou hodnotou – nastali zmeny: vyhodnocujeme kvalitu, nie cenu.

Miesto: Komárno, Univerzita J. Selyeho, Hradná ul. č.2
Lektor: Ing. Helena Polónyi - lektorka je uznávaná dlhoročná odborníčka pre oblasť verejného obstarávania.
OBSADENOSŤ
  voľné
07.11.2019

Obstarávate zákazky s nízkou hodnotou – nastali zmeny: vyhodnocujeme kvalitu, nie cenu.

Miesto: Levice, hotel GOLDEN EAGLE, Námestie hrdinov 12, vedľa DRUŽBY
Lektor: Ing. Helena Polónyi - lektorka je uznávaná dlhoročná odborníčka pre oblasť verejného obstarávania.
OBSADENOSŤ
  voľné
12.11.2019

Mzdová účtovníčka vo IV.Q roku 2019

Miesto: Piešťany, hotel SATELIT, nám. Juraja Murgaša 3, poschodie 4, zasadačka.
Lektor: Ing. Pavol Kukučka - lektor pre praktické riešenie problematiky miezd a personalistiky
OBSADENOSŤ
  voľné
13.11.2019

Mzdová účtovníčka vo IV.Q roku 2019

Miesto: Komárno, Univerzita J. Selyeho, Hradná ul. č.2
Lektor: Ing. Pavol Kukučka - lektor pre praktické riešenie problematiky miezd a personalistiky
OBSADENOSŤ
  voľné
14.11.2019

Mzdová účtovníčka vo IV.Q roku 2019

Miesto: Levice, hotel GOLDEN EAGLE, Námestie hrdinov 12, vedľa DRUŽBY
Lektor: Ing. Pavol Kukučka - lektor pre praktické riešenie problematiky miezd a personalistiky
OBSADENOSŤ
  voľné
22.11.2019

Zákonník práce 2019/2020. Príspevky na rekreáciu....

Miesto: Komárno, Univerzita J. Selyeho, ul. Hradná č. 2
Lektor: RNDr. Jozef Mihál - Poslanec NRSR, Mzdový analytik, Lektor, Autor odborných publikácií a článkov
OBSADENOSŤ
  voľné
10.12.2019

Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve za rok 2019 a zmeny v účtovníctve od 1. 1. 2020

Miesto: Piešťany, hotel SATELIT, nám. Juraja Murgaša 3, poschodie 4, zasadačka.
Lektor: Ing. Jana Acsová - lektorka a autorka odborných článkov z oblasti účtovníctva a daní.
OBSADENOSŤ
  voľné
11.12.2019

Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve za rok 2019 a zmeny v účtovníctve od 1. 1. 2020

Miesto: Komárno, Univerzita J. Selyeho, Hradná ul. č.2
Lektor: Ing. Jana Acsová - lektorka a autorka odborných článkov z oblasti účtovníctva a daní.
OBSADENOSŤ
  voľné
12.12.2019

Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve za rok 2019 a zmeny v účtovníctve od 1. 1. 2020

Miesto: Levice, hotel GOLDEN EAGLE, Námestie hrdinov 12, vedľa DRUŽBY
Lektor: Ing. Jana Acsová - lektorka a autorka odborných článkov z oblasti účtovníctva a daní.
OBSADENOSŤ
  voľné
16.12.2019

DPH - novely zákona za rok 2019 a od 1.1.2020

Miesto: Piešťany, hotel SATELIT, nám. Juraja Murgaša 3, poschodie 4, zasadačka.
Lektor: Ing. Martin Ťažký - Finančné riaditeľstvo SR Banská Bystrica
OBSADENOSŤ
  voľné
17.12.2019

DPH - novely zákona za rok 2019 a od 1.1.2020

Miesto: Komárno, Univerzita J. Selyeho, Hradná ul. č.2
Lektor: Ing. Martin Ťažký - Finančné riaditeľstvo SR Banská Bystrica
OBSADENOSŤ
  voľné
18.12.2019

DPH - novely zákona za rok 2019 a od 1.1.2020

Miesto: Levice, hotel GOLDEN EAGLE, Námestie hrdinov 12, vedľa DRUŽBY
Lektor: Ing. Martin Ťažký - Finančné riaditeľstvo SR Banská Bystrica
OBSADENOSŤ
  voľné
14.01.2020

Ročné zúčtovanie dane za rok 2019 + Legislatívne zmeny 2020

Miesto: Piešťany, hotel SATELIT, nám. Juraja Murgaša 3, poschodie 4, zasadačka.
Lektor: Ing. Pavol Kukučka - lektor pre praktické riešenie problematiky miezd a personalistiky
OBSADENOSŤ
  voľné
15.01.2020

Ročné zúčtovanie dane za rok 2019 + Legislatívne zmeny 2020

Miesto: Komárno, Univerzita J. Selyeho, Hradná ul. č.2
Lektor: Ing. Pavol Kukučka - lektor pre praktické riešenie problematiky miezd a personalistiky
OBSADENOSŤ
  voľné
16.01.2020

Ročné zúčtovanie dane za rok 2019 + Legislatívne zmeny 2020

Miesto: Levice, hotel GOLDEN EAGLE, Námestie hrdinov 12, vedľa DRUŽBY
Lektor: Ing. Pavol Kukučka - lektor pre praktické riešenie problematiky miezd a personalistiky
OBSADENOSŤ
  voľné
20.01.2020

Daňové priznanie právnických osôb (PO) za rok 2019 + novely zákona o dani z príjmov od 1.1.2020

Miesto: Piešťany, hotel SATELIT, nám. Juraja Murgaša 3, poschodie 4, zasadačka.
Lektor: Ing. Iveta Petrovičová - Finančné riaditeľstvo SR Banská Bystrica
OBSADENOSŤ
  voľné
21.01.2020

Daňové priznanie právnických osôb (PO) za rok 2019 + novely zákona o dani z príjmov od 1.1.2020

Miesto: Komárno, Univerzita J. Selyeho, Hradná ul. č.2
Lektor: Ing. Iveta Petrovičová - Finančné riaditeľstvo SR Banská Bystrica
OBSADENOSŤ
  voľné
22.01.2020

Daňové priznanie právnických osôb (PO) za rok 2019 + novely zákona o dani z príjmov od 1.1.2020

Miesto: Levice, hotel GOLDEN EAGLE, Námestie hrdinov 12, vedľa DRUŽBY
Lektor: Ing. Iveta Petrovičová - Finančné riaditeľstvo SR Banská Bystrica
OBSADENOSŤ
  voľné
05.02.2020

Novoročné zmeny a koniec roka 2019

Miesto: Komárno, Univerzita J. Selyeho, Hradná ul. č.2
Lektor: RNDr. Jozef Mihál - Poslanec NRSR, Mzdový analytik, Lektor, Autor odborných publikácií a článkov
OBSADENOSŤ
  voľné
11.02.2020

ÚČTO, DANE - ako na ne?

Miesto: Piešťany, hotel SATELIT, nám. Juraja Murgaša 3, poschodie 4, zasadačka.
Lektor: Ing. Jana Acsová - lektorka a autorka odborných článkov z oblasti účtovníctva a daní.
OBSADENOSŤ
  voľné
12.02.2020

ÚČTO, DANE - ako na ne?

Miesto: Komárno, Univerzita J. Selyeho, Hradná ul. č.2
Lektor: Ing. Jana Acsová - lektorka a autorka odborných článkov z oblasti účtovníctva a daní
OBSADENOSŤ
  voľné
13.02.2020

ÚČTO, DANE - ako na ne?

Miesto: Levice, hotel GOLDEN EAGLE, Námestie hrdinov 12, vedľa DRUŽBY
Lektor: Ing. Jana Acsová - lektorka a autorka odborných článkov z oblasti účtovníctva a daní.
OBSADENOSŤ
  voľné
14.02.2020

Novoročné zmeny a koniec roka 2019

Miesto: Levice, hotel GOLDEN EAGLE, Námestie hrdinov 12, vedľa DRUŽBY
Lektor: RNDr. Jozef Mihál - Poslanec NRSR, Mzdový analytik, Lektor, Autor odborných publikácií a článkov
OBSADENOSŤ
  voľné

Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies, ktoré nám pomáhajú zvyšovať kvalitu služieb. Spracovaniu cookies zabránite zmenou nastavenia v internetovom prehliadači. Zobraziť viac informácií