WEBINAR Ochrana osobných údajov v personálnej, mzdovej a účtovnej agende s dôrazom na novinky v roku 2020 a spracúvanie osobných údajov v súvislosti s pandemickou situáciou - Famer
  • Naša adresa
  • Hviezdoslavova 12, 953 01 Zlaté Moravce
  • Pracovné hodiny
  • Pon - Pia 8.00 - 16.00

WEBINAR Ochrana osobných údajov v personálnej, mzdovej a účtovnej agende s dôrazom na novinky v roku 2020 a spracúvanie osobných údajov v súvislosti s pandemickou situáciou


WEBINAR Ochrana osobných údajov v personálnej, mzdovej a účtovnej agende s dôrazom na novinky v roku 2020 a spracúvanie osobných údajov v súvislosti s pandemickou situáciou
Miesto
Piešťany, formou ONLINE školenia
Dátum a čas
26.10.2020 09:00 -
26.10.2020 15:00
Lektor
JUDr. Marcela Macová, PhD. - odborníčka pre oblasť ochrany osobných údajov
Cieľová skupina
Všetci záujemci o danú problematiku
Poplatok
40,- eur s DPH (bez DPH 33.333333333333,- eur) na osobu

Prihláste sa na seminár hneď teraz Prihlásiť sa

Program

Ochrana osobných údajov v personálnej, mzdovej a účtovnej agende s dôrazom na novinky v roku 2020 a spracúvanie osobných údajov v súvislosti s pandemickou situáciou

 

Jednou z najkritickejších oblastí, kde sa spracúvajú osobné údaje, je personálna, mzdová a účtovná agenda. Aj z toho dôvodu sme pre vás pripravili seminár, kde vám poradíme, ako sa v praxi vyrovnať s požiadavkami GDPR a  zákona o ochrane osobných údajov. Spolu s lektorkou JUDr. Marcelou Macovou, PhD., si podrobne prejdeme všetky fázy a procesy spracúvania osobných údajov zamestnancov – od prijatia životopisov až po likvidáciu všetkých osobných údajov zamestnancov, s ktorými bol ukončený pracovný pomer. Pomocou praktických príkladov si vysvetlíme: ako má vyzerať súhlas a ako ho získať, čo môže obsahovať osobný spis zamestnanca a ako má vyzerať pracovná zmluva alebo dohoda o pracovnej činnosti. Tak isto si povieme, čo by mala obsahovať faktúra alebo objednávka a čo by každý prevádzkovateľ mal mať na svojom webovom sídle. Podrobne sa budeme zaoberať aj fotografovaním alebo monitorovaním zamestnancov na pracovisku a ďalšími povinnosťami, ktoré pre vás vyplývajú z nariadenia GDPR. Vzhľadom na aktuálnu situáciu si rozoberieme možnosti spracúvania osobitnej kategórie osobných údajov a to najmä údaju týkajúceho sa zdravia.

 Program

– Identifikácia informačných systémov/účelov, v ktorých sa spracovávajú osobné údaje, napr. na účely pracovnoprávnej agendy, BOZP, dochádzka, fotografie, dočasne pridelení zamestnanci, monitorovanie zamestnancov, účtovná agenda, obchodná komunikácia a i.

– Spracúvanie osobných údajov o uchádzačoch o zamestnanie (predzmluvné vzťahy), uchovávanie životopisov neúspešných uchádzačov o zamestnanie. Kedy je možné spracovávať osobné údaje uchádzačov bez súhlasu a kedy so súhlasom.

– Súhlas zamestnanca so spracúvaním osobných údajov v pracovnoprávnych vzťahoch (kedy je zamestnávateľ oprávnený spracovávať osobné údaje so súhlasom zamestnanca).

– Evidovanie dochádzky prostredníctvom elektronických zariadení, napr. biometria, čipy.

– Fotografia zamestnanca. Je potrebný súhlas?

– Zverejňovanie osobných údajov o zamestnancoch. Kedy sa osobné údaje môžu o zamestnancovi zverejňovať bez súhlasu a kedy je súhlas potrebný?

– Spracovávate osobné údaje dočasne pridelených zamestnancov? Postupujete správne?

– Profilovanie zamestnancov; spracúvanie informácií o záľubách, mimopracovných aktivitách, firemná kultúra, poskytovanie benefitov. Máte takéto spracovávanie osobných údajov správne ošetrené?

– Prenos osobných údajov o zamestnancoch do 3. krajín nezaručujúcich primeranú úroveň ochrany osobných údajov. Kedy je potrebný súhlas zamestnanca na prenos do tretej krajiny?

– Zavedenie kontrolného mechanizmu podľa Zákonníka práce. Postupujete v súlade s § 13 ods. 4 Zákonníka práce?

– Monitorovanie zamestnanca prostredníctvom kamier.

– Kamerové systémy v podmienkach zamestnávateľa (ako ich rozlíšiť vo vzťahu k povinnostiam podľa zákona o ochrane osobných údajov; povinnosti prevádzkovateľa, primeranosť monitorovaného priestoru; primeranosť zásahu do práv a právom chránených záujmov fyzickej osoby/zamestnanca).

– Spracúvanie personálnej a mzdovej agendy prostredníctvom externých spoločností – sprostredkovateľov. Ako správne postupovať podľa nariadenia a nového zákona o OOU.

– Kontrola podľa zákona o ochrane osobných údajov, práva a povinnosti kontrolovanej osoby (prevádzkovateľ/zamestnávateľ), práva a povinnosti kontrolného orgánu, konanie o ochrane osobných údajov, sankcie za porušenie zákonných povinností.

 

Tento seminár je bohužiaľ plne obsadený
* Položky s týmto označením sú povinné

Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies, ktoré nám pomáhajú zvyšovať kvalitu služieb. Spracovaniu cookies zabránite zmenou nastavenia v internetovom prehliadači. Zobraziť viac informácií