Zmeny v zákone o dani z príjmov v roku 2018 a daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2018 - Famer
  • Naša adresa
  • Partizánska 51, 951 93 Topoľčianky
  • Pracovné hodiny
  • Pon - Pia 8.00 - 16.00

Zmeny v zákone o dani z príjmov v roku 2018 a daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2018


Zmeny v zákone o dani z príjmov v roku 2018 a daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2018
Miesto
Piešťany, hotel SATELIT, nám. Juraja Murgaša 3, poschodie 4, zasadačka.
Dátum a čas
09.01.2019 09:00 -
09.01.2019 15:00
Lektor
Ing. Iveta Petrovičová - finančná správa SR - B. Bystrica
Cieľová skupina
Všetci záujemci o danú problematiku
Poplatok
55€ na osobu

Prihláste sa na seminár hneď teraz Prihlásiť sa

Program

Zmeny v zákone o dani z príjmov

– zmeny v úľave na dani na základe rozhodnutia o poskytnutí investičnej pomoci,

– 13 a 14. mzda,

– nová úľava na dani pre registrované sociálne podniky,

– daňové výdavky zamestnávateľa na praktické vzdelávanie žiakov,

– zdaňovanie príjmov z predaja virtuálnych mien,

– daňové výdavky zamestnávateľa na ubytovanie zamestnancov,

– úpravy základu dane v dôsledku zmeny účtovnej metódy pri použití IFRS.

Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2018

– kto je povinný podať DP, lehota na podanie DP, predĺženie lehoty, platba dane z príjmov, spôsob podania,

– špecifiká pri určení zdaňovacieho obdobia právnickej osoby (zlúčenie, vstup do likvidácie, spať vzatie rozhodnutia o vstupe do likvidácie, zánik spoločnosti bez

likvidácie a bez právneho nástupcu, zmena právnej formy …),

– špecifiká pri zdaňovaní daňovníka nezaloženého alebo nezriadeného na podnikanie

– zmeny v tlačive daňového priznania.

Komplexný príklad na vyplnenie daňového priznania

– uplatňovanie transferového oceňovania,

– výdavky po zaplatení ako súčasť obstarávacej ceny HM a zásob, uplatnenie § 17 ods. 19 ZDP u organizačnej zložky,

– obstaranie a predaj hmotného a finančného majetku, vyradenie dlhopisov pri zániku emitenta,

– dotácie, škoda na majetku obstaraného z dotácií,

– uplatňovanie daňových odpisov a pomernej časti odpisu,

– dodaňovanie a odpis záväzkov,

– tvorba opravnej položky a odpis pohľadávky pri oddlžení formou splátkového kalendára,

– odpis neprihlásenej pohľadávky do konkurzu a do reštrukturalizácie,

– tvorba rezerv,

– výdavky na reklamu, reklamné predmety,

– náhrada škody pri majetku využívanom aj na súkromné účely,

– DPH z nepeňažnej výhry,

– uplatňovanie daňových výdavkov v súvislosti s automobilom využívaným na podnikanie (moment zaradenia do majetku, výdavok na registračný poplatok, výdavky

na zimné pneumatiky, zaplatené poistné pri škode),

– príspevky na stravovanie zamestnancov, spätný nákup stravných lístkov,

– pravidlá nízkej kapitalizácie a nehnuteľnosť ako tovar,

– výpožička a daň z motorových vozidiel,

-kaucia pri podaní námietok vo verejnom obstarávaní, prepadnutá zábezpeka pri verejnom obstarávaní,

– príjmy zdaňované zrážkou,

– problematika ostatných kapitálových fondov,

– podpora vedy a výskumu, kúpeľníctva

– odpočet daňovej straty,

– zápočet daňovej licencie,

– platenie preddavkov,

– poskytovanie podielu zaplatenej dane a ďalšie.

 

Prihláste sa na tento seminár

Pred odoslaním prihlášky, si prosím prečítajte všeobecné podmienky (.pdf)
* Položky s týmto označením sú povinné

Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies, ktoré nám pomáhajú zvyšovať kvalitu služieb. Spracovaniu cookies zabránite zmenou nastavenia v internetovom prehliadači. Zobraziť viac informácií