Daň z príjmov pre fyzické osby (FO) za rok 2018 + novely zákona o dani z príjmov od 1.1.2019 - Famer
  • Naša adresa
  • Partizánska 51, 951 93 Topoľčianky
  • Pracovné hodiny
  • Pon - Pia 8.00 - 16.00

Daň z príjmov pre fyzické osby (FO) za rok 2018 + novely zákona o dani z príjmov od 1.1.2019


Daň z príjmov pre fyzické osby (FO) za rok 2018 + novely zákona o dani z príjmov od 1.1.2019
Miesto
Komárno, Univerzita J. Selyeho, Hradná ul. č.2
Dátum a čas
07.02.2019 09:00 -
07.02.2019 15:00
Lektor
Ing. Jana Acsová - daňový poradca
Cieľová skupina
Všetci záujemci o danú problematiku
Poplatok
45€ na osobu

Prihláste sa na seminár hneď teraz Prihlásiť sa

Program

Fyzické osoby 2018 – účtovníctvo, evidencie, daňové priznanie

1./ Zmeny zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. – aktualizácia pre fyzické osoby na rok 2018 a 2019 (daňový rezident, príjmy manželov plynúce z   prevodu majetku, príležitostné príjmy a podobne).

2./ Vybrané oblasti zákona o dani z príjmov:

a/ majetok využívaný na súkromné aj podnikateľské účely,

b/ automobil v podnikaní ako súčasť obchodného majetku, súkromný automobil fyzickej osoby, zaraďovanie a vyraďovanie automobilu do a z podnikania,

c/ výdavky na spotrebované pohonné látky a ich preukazovanie,

d/ cestovné náhrady v súvislosti so súkromným automobilom.

3./ Jednoduché účtovníctvo a účtovná závierka v sústave jednoduchého účtovníctva za rok 2018.

4./ Uzatvorenie roka 2018 podnikajúcich fyzických osôb:

a/ účtujúcich v sústave jednoduchého účtovníctva,

b/ preukazujúcich výdavky formou daňovej evidencie,

c/ s percentuálnymi výdavkami.

5./ Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typu B a informácie z neho vyplývajúce:

a/ povinnosť podať daňové priznanie,

b/ nezdaniteľné časti základu dane,

c/ príjmy dosiahnuté pri spoločnom podnikaní,

d/ príjmy zo závislej činnosti,

e/ príjmy z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu,

f/ príjmy z kapitálového majetku,

g/ ostatné príjmy,

h/ umorovanie straty,

i/ povinné prílohy,

j/ osobitné záznamy,

k/ upozornenia k vyplneniu daňového priznania.

6./ Diskusia

Prihláste sa na tento seminár

Pred odoslaním prihlášky, si prosím prečítajte všeobecné podmienky (.pdf)
* Položky s týmto označením sú povinné

Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies, ktoré nám pomáhajú zvyšovať kvalitu služieb. Spracovaniu cookies zabránite zmenou nastavenia v internetovom prehliadači. Zobraziť viac informácií