Zmeny v zákone o dani z príjmov v roku 2021 a daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2021 - Famer
  • Naša adresa
  • Hviezdoslavova 12, 953 01 Zlaté Moravce
  • Pracovné hodiny
  • Pon - Pia 8.00 - 16.00

Zmeny v zákone o dani z príjmov v roku 2021 a daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2021


Zmeny v zákone o dani z príjmov v roku 2021 a daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2021
Miesto
WEBINÁR formou ONLINE školenia, WEBINÁR formou ONLINE školenia
Dátum a čas
20.01.2022 09:00 -
20.01.2022 15:00
Lektor
Ing. Iveta Petrovičová - Finančné riaditeľstvo SR Banská Bystrica
Cieľová skupina
Všetci záujemci o danú problematiku
Poplatok
50,- eur s DPH (bez DPH 41.666666666667,- eur) na osobu

Prihláste sa na seminár hneď teraz Prihlásiť sa

Program

Zmeny v zákone o dani z príjmov

– výdavky súvisiace so zabezpečením testovania na ochorenie COVID-19,

– poskytovanie finančného príspevku na stravovanie,

– dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa a daňový bonus,

– použitie a zverejnenie špecifikácie podielu zaplatenej dane poukázanej prijímateľovi v roku 2020,

– registračná a oznamovacia povinnosť obchodnej spoločnosti od 1.1.2022,

– úhrada za vydanie rozhodnutia o odsúhlasení použitia metódy ocenenia pri kontrolovanej transakcii a úhrada za záväzné stanovisko FS a index daňovej spoľahlivosti,

– príjem z podielových listov dosiahnutých z ich vyplatenia (vrátenia),

– príspevok na štátom podporované nájomné bývanie,

– odpisovanie budovy slúžiacej na poskytovanie štátom podporovaného nájomného bývania,

– a iné.

Daňové priznanie k dani z príjmov PO za rok 2021

– kto je povinný podať DP, lehota na podanie DP, predĺženie lehoty, sadzba dane, platba dane z príjmov, spôsob podania, zaokrúhľovanie,

– zmeny v tlačive daňového priznania,

– špecifiká pri určení zdaňovacieho obdobia právnickej osoby (zlúčenie, vstup do likvidácie, späťvzatie rozhodnutia o vstupe do likvidácie, zánik spoločnosti bez likvidácie a bez právneho nástupcu, zmena právnej formy),

– mikrodaňovník v roku 2021 a špecifiká pri jeho zdaňovaní,

– úľava na dani pre príjemcov investičnej pomoci a pre prijímateľa stimulov,

– úľava na dani pre registrované sociálne podniky,

Vybrané príklady na vyplnenie daňového priznania

– spotreba PHL, tvorba opravnej položky a odpis pohľadávky, postúpenie pohľadávky, odpisy majetku, vyradenie hmotného majetku, luxusné elektromobily, DPH ako daňový výdavok, reklamné predmety, dodanenie záväzku, výplata z ostatných kapitálových fondov v nadväznosti na zmenu postupov účtovania od 1.1.2021, výdavky po zaplatení, tvorba rezervy na výdavok po zaplatení, kapitalizácia nájomného do základného imania, posudzovanie dotácií poskytovaných počas pandémie, odpis zásob, zdanenie goodwillu v poslednom roku, technické zhodnotenie do 1700 eur u nájomcu, technické zhodnotenie na vypožičanom majetku, predaj akcií s osobitými právami jednoduchej spoločnosti na akcie, darovanie potravín neziskovej organizácii, príjmy zdaňované zrážkou, odpočet daňovej straty, odpočet výdavkov na výskum a vývoj, výpočet preddavkov od 1.1.2022, poskytovanie podielu zaplatenej dane a ďalšie.

 

 

Prihláste sa na tento seminár

Pred odoslaním prihlášky, si prosím prečítajte všeobecné podmienky (.pdf)
* Položky s týmto označením sú povinné

Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies, ktoré nám pomáhajú zvyšovať kvalitu služieb. Spracovaniu cookies zabránite zmenou nastavenia v internetovom prehliadači. Zobraziť viac informácií