Zmeny v zákone o dani z príjmov, mimoriadne opatrenia počas pandémie a daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2020 - Famer
  • Naša adresa
  • Hviezdoslavova 12, 953 01 Zlaté Moravce
  • Pracovné hodiny
  • Pon - Pia 8.00 - 16.00

Zmeny v zákone o dani z príjmov, mimoriadne opatrenia počas pandémie a daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2020


Zmeny v zákone o dani z príjmov, mimoriadne opatrenia počas pandémie a daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2020
Miesto
Levice, HOTEL Golden Eagle, Nám. Hrdinov 12
Dátum a čas
21.01.2021 09:00 -
21.01.2021 15:00
Lektor
Ing. Iveta Petrovičová - Finančné riaditeľstvo SR Banská Bystrica
Cieľová skupina
Všetci záujemci o danú problematiku
Poplatok
66,- eur s DPH (bez DPH 55,- eur) na osobu

Prihláste sa na seminár hneď teraz Prihlásiť sa

Program

Zmeny v zákone o dani z príjmov, mimoriadne opatrenia počas pandémie a daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2020

Obsah:

 – Zmeny v zákone o dani z príjmov

= výdavky zamestnávateľa na ubytovanie zamestnancov,

= zdaňovacie obdobia spoločnosti v nadväznosti na novelu Obchodného zákonníka,

= uplatňovanie spotreby PHL od 21.7.2020

= upresnenie pojmu „mikrodaňovník“, odpis pohľadávky u mikrodaňovníka,

= plnenia FO poskytované v rámci aktívnej politiky trhu práce,

= uplatnenie zníženej sadzby dane z príjmov,

= oznamovanie výšky preddavkov,

= zmeny v oblasti medzinárodného zdaňovania, potvrdenie o daňovej rezidencii a zaplatení dane v SR,

= zmeny v poukazovaní podielu zaplatenej dane,

= registračná a oznamovacia povinnosť od 1.1.2021,

= zdaňovanie príjmov a oznamovacie povinnosti držiteľa a poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v roku 2020 a iné.

 – Mimoriadne opatrenia počas pandémie – zákon č. 67/2020 Z. z.

= špecifiká pri platení preddavkov počas pandémie, „mimoriadny“ odpočet daňovej straty a uplatnenie odpočtu straty v nasledujúcich zdaňovacích obdobiach, špecifiká pri poukazovaní a použití podielu zaplatenej dane, mimoriadne lehoty na povinnosti vyplývajúce zo zákona o účtovníctve;

= riešenie špecifických situácií počas pandémie – spätné poskytnutie stravných lístkov, posudzovanie finančného príspevku na udržanie zamestnanosti, náklady na testy COVID-19, poskytovanie rúšok, ochranných rukavíc, home office – zriadenie IP adresy, príspevok na rekreáciu počas pandémie, poskytovanie dotácie na nájom, výdavky počas povinnej karantény, pokazené zásoby, zrušené vzdelávanie, predĺžená ZPC, odpustenie odvodov do Sociálnej poisťovne a ďalšie.

 – Daňové priznanie k dani z príjmov PO za rok 2020

= kto je povinný podať DP, lehota na podanie DP, predĺženie lehoty, platba dane z príjmov, spôsob podania, zaokrúhľovanie,

= špecifiká pri určení zdaňovacieho obdobia právnickej osoby (zlúčenie, vstup do likvidácie, späťvzatie rozhodnutia o vstupe do likvidácie, zánik spoločnosti bez likvidácie a bez právneho nástupcu, zmena právnej formy),

= špecifiká pri zdaňovaní daňovníka nezaloženého alebo nezriadeného na podnikanie

= zmeny v tlačive daňového priznania.

 – Vybrané príklady na vyplnenie daňového priznania

= spotreba PHL, tvorba opravnej položky a odpis pohľadávky, postúpenie pohľadávky, odpisy majetku, luxusné elektromobily, výdavky na vysokoškolské vzdelávanie, novácia záväzku, nahradenie pôvodného záväzku zmenkou, provízia za sprostredkovanie, zmluvná pokuta a úrok z omeškania, výdavky súvisiace s operatívnym prenájmom, výdavky na certifikát, príspevok na športovú činnosť dieťaťa, zmarená investícia pri finančnom majetku, dotácia na udržanie pracovného miesta, technické zhodnotenie na vypožičanom majetku, darovanie potravín neziskovej organizácii, príjmy zdaňované zrážkou, odpočet daňovej straty, odpočet výdavkov na výskum a vývoj, zápočet daňovej licencie, výpočet preddavkov od 1.1.2021, poskytovanie podielu zaplatenej dane a ďalšie.

Prihláste sa na tento seminár

Pred odoslaním prihlášky, si prosím prečítajte všeobecné podmienky (.pdf)
* Položky s týmto označením sú povinné

Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies, ktoré nám pomáhajú zvyšovať kvalitu služieb. Spracovaniu cookies zabránite zmenou nastavenia v internetovom prehliadači. Zobraziť viac informácií