Zákonník práce v roku 2019. Rekreačné poukazy, príplatky od 1.5.2019, 13. a 14. platy, zamestnávanie cudzincov, vysielanie zamestnancov. - Famer
  • Naša adresa
  • Partizánska 51, 951 93 Topoľčianky
  • Pracovné hodiny
  • Pon - Pia 8.00 - 16.00

Zákonník práce v roku 2019. Rekreačné poukazy, príplatky od 1.5.2019, 13. a 14. platy, zamestnávanie cudzincov, vysielanie zamestnancov.


Zákonník práce v roku 2019. Rekreačné poukazy, príplatky od 1.5.2019, 13. a 14. platy, zamestnávanie cudzincov, vysielanie zamestnancov.
Miesto
Piešťany, hotel SATELIT, nám. Juraja Murgaša 3, poschodie 4, zasadačka.
Dátum a čas
20.05.2019 09:00 -
20.05.2019 15:00
Lektor
Ing. Pavol Kukučka - lektor s dlhodobou praxou v danej oblasti
Cieľová skupina
Všetci záujemci o danú problematiku
Poplatok
60€ na osobu

Prihláste sa na seminár hneď teraz Prihlásiť sa

Program

 1./Priemerná mesačná nominálna mzda zamestnanca v hospodárstve za rok 2018 a jej vplyv na :

– sociálne poistenie, zdravotné poistenie

– poistenie SZČO

– plat starostu a hlavného kontrolóra

2./ Suma životného minima platná od 1.7.2019 a jej vplyv na :

– výkon exekučných zrážok

– daňový bonus, nezdaniteľné časti základu dane, milionársku daň

rodičovský príspevok, prídavok na dieťa, predčasný starobný dôchodok

 – výšku príjmu uchádzača o zamestnanie (v evidencii UPSVaR )

3./ Zmeny v zákonoch a parametroch platné pre rok 2019

Zákon o zdravotnom poistení č. 580/2004 Z. z.

– odpočítateľná položka na zdravotné poistenie v roku 2019 zamestnanca a zamestnávateľa

Zákon o dani z príjmov č.595/2003 Z. z. z pohľadu závislej činnosti

– daňový bonus na vyživované deti od 1.4.2019

– 13.  a 14. mzda / odmena v roku 2019, 2020, 2021

– zásadná zmena v 13 plate … 500 eur

Zákon č.461/2003 Z. z. o sociálnom poistení

– 1.november 2018, 1.január 2019, 1.január 2020, 1.január 2021

– zvýšenie maximálnych dávok v nemocenskom poistení

Zákonník práce č.311/2001 Z.z.

– mzdových zvýhodnenia od 1.5.2019

– mlčanlivosť – o pracovných a mzdových podmienkach

4./ 3 … 2 … 1 … 0   – > ŠTART … alebo, preteky sa začali

Novela Zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch

Novela Zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov

– 21 -> 15

– nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka

– nezdaniteľná časť základu dane na manžela/manželku

Novela Zákona č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku

Novela Zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení

– otcovské

– zmeny percentuálnej výšky jednotlivých odvodov

Novela Zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce

– dovolenka

5./ Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru v praxi :

– dôchodcovia a odmena na dohodu do a nad 200 eur

– študenti a odmena na dohodu do a nad 200 eur, skončenie štúdia

– mzdové zvýhodnenie – za nočnú prácu, prácu v sobotu, nedeľu a za prácu vo sviatok od 1.5.2019

podľa Zákonníka práce

– daňový a odvodový pohľad na príjmy na základe dohôd

6./ Zákonník práce § 152a … Rekreácia zamestnancov

–  Na koho sa novela Zákonníka práce a ďalších súvisiacich predpisov vzťahuje ?

– Ktorý zamestnávateľ má povinnosť poskytnúť príspevok na rekreáciu ?

– Aká je výška príspevku na rekreáciu zamestnanca ?

– Aké podmienky musí splniť zamestnanec pre vznik nároku na príspevok ?

– V akej forme možno príspevok na rekreáciu poskytnúť ?

– Zásadné rozdiely medzi rekreačným poukazom a rekreačným príspevkom ?

– Čo rozumieme pod pojmami : pobytový balík, prenocovanie ?

– Čo to  je príspevok na rekreácie školopovinných detí počas prázdnin ?

– Aké sú možnosti financovania rekreácie zamestnancov a ich rodinných príslušníkov resp. iných

osôb ?

– Čo sa považuje za oprávnený výdavok a ako sa preukazuje ?

– Aké náležitostí musia mať doklady, ktorými sa oprávnené výdavky preukazujú ?

– Aká je lehota na preukázanie výdavkov na rekreáciu ?

– Dokedy je zamestnávateľ povinný príspevok na rekreáciu zamestnancovi uhradiť ?

 – Vzor :    – Smernica o poskytovaní príspevku na rekreáciu

                  – Žiadosť o poskytnutie príspevku 

7./ Každoročný problém pri daňovom bonuse v súvislosti so :

– skončením povinnej školskej dochádzky

– skončením strednej školy

– skončením vysokoškolského štúdia I. a II. stupňa

– štúdiom v zahraničí, prerušením štúdia, prácou študenta

8./ Opravy chýb týkajúce sa dane zo závislej činnosti

– chyby zamestnávateľa a chyby zamestnanca

– oprava nesprávne zrazenej dane v prospech / neprospech zamestnanca

– dodatočné daňové priznanie typu A

– nesprávna výška vlastného príjmu manželky

– oprava preddavkov na daň v priebehu zdaňovacieho obdobia

 

Prihláste sa na tento seminár

Pred odoslaním prihlášky, si prosím prečítajte všeobecné podmienky (.pdf)
* Položky s týmto označením sú povinné

Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies, ktoré nám pomáhajú zvyšovať kvalitu služieb. Spracovaniu cookies zabránite zmenou nastavenia v internetovom prehliadači. Zobraziť viac informácií