WEBINAR Verejné obstarávanie - Veľké zmeny v postupoch a povinnostiach pri zákazkách s nízkou hodnotou - Famer
  • Naša adresa
  • Hviezdoslavova 12, 953 01 Zlaté Moravce
  • Pracovné hodiny
  • Pon - Pia 8.00 - 16.00

WEBINAR Verejné obstarávanie – Veľké zmeny v postupoch a povinnostiach pri zákazkách s nízkou hodnotou


WEBINAR Verejné obstarávanie - Veľké zmeny v postupoch a povinnostiach pri zákazkách s nízkou hodnotou
Miesto
Komárno, formou ONLINE školenia
Dátum a čas
26.11.2020 09:00 -
26.11.2020 15:00
Lektor
Ing. Helena Polónyi - lektorka je uznávaná dlhoročná odborníčka pre oblasť verejného obstarávania.
Cieľová skupina
Všetci záujemci o danú problematiku
Poplatok
40,- eur s DPH (bez DPH 33.333333333333,- eur) na osobu

Prihláste sa na seminár hneď teraz Prihlásiť sa

Program

Program: 

 – Aktuálne finančné limity zákaziek vyňatých spod aplikácie ZVO a zákaziek s nízkou hodnotou

 – Veľké zmeny v postupoch a povinnostiach pri zákazkách s nízkou hodnotou

 – Ako správne určiť predpokladanú hodnotu zákazky podľa novely

 – Opis predmetu zákazky, určenie predpokladanej hodnoty zákazky, určenie bežnej dostupnosti na trhu

 – Ktoré ustanovenia zákona o verejnom obstarávaní sa použijú taxatívne pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou a ktoré primerane

 – Dva postupy pri zadávaní a vyhodnocovaní zákazky s nízkou hodnotou, povinnosti verejného obstarávateľa

 – Čo je predmetom dokumentácie pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou

 – Konflikt záujmov v zákazke s nízkou hodnotou

= zmapovanie procesov verejného obstarávateľa súvisiace s prípravou a realizáciou verejného obstarávania

= predchádzanie konfliktu záujmu

= identifikácia zainteresovaných osôb vo väzbe na možnosti vzniku konfliktu záujmov

= sledovanie, vyhodnocovanie konfliktu záujmov

= archivovanie zistených pozitívnych i negatívnych výsledkov konfliktu záujmov

 – Komunikácia pri zákazke s nízkou hodnotou medzi obstarávateľmi a záujemcami/uchádzačmi

= výzva na predkladanie ponúk

= predkladanie ponúk

= vyhodnotenie verejného obstarávania

 – Posúdenie registrácie dodávateľa a jeho subdodávateľov v Registri partnerov verejného sektora pred uzavretím zmluvy

 – Uzavretie zmluvy, resp. objednávky v zákazke s nízkou hodnotou – nové pravidlá za akých môže verejný obstarávateľ uzavrieť zmluvu s víťazným uchádzačom

 – Podstatné zmeny pri vyhotovovaní referencií, povinnosti verejného obstarávateľa a dodávateľa pri ich vyhotovovaní

 – Je povinné používanie elektronických informačných systémov aj pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou?

 – Spracovanie dokumentácie po uzavretí zmluvy, resp. objednávky, vrátane zoznamu dokumentov

 – Zmena doby archivácie dokumentácie zo zadania zákazky s nízkou hodnotou

 – Je povinnosťou verejného obstarávateľa spracovať interný akt (smernicu, príkaz, atď.) pre postupy v zákazke s nízkou hodnotou ? 

 – Zverejňovanie povinnosti v profile verejného obstarávateľa podľa § 10, § 111 a § 117. Ako spracovať súhrnné správy a poukázať na rozdiel medzi nimi

 – Novinky pri eurofondových zákazkách s nízkou hodnotou od 1.11.2019

= od reverznej súťaže cez preukazovanie podmienok účasti treťou osobou

= odkaz na konkrétneho výrobcu v prípade zákaziek s nízkou hodnotou a ďalšie

Prihláste sa na tento seminár

Pred odoslaním prihlášky, si prosím prečítajte všeobecné podmienky (.pdf)
* Položky s týmto označením sú povinné

Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies, ktoré nám pomáhajú zvyšovať kvalitu služieb. Spracovaniu cookies zabránite zmenou nastavenia v internetovom prehliadači. Zobraziť viac informácií