WEBINAR Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve za rok 2020 a zmeny v účtovníctve od 1. 1. 2021 - Famer
  • Naša adresa
  • Hviezdoslavova 12, 953 01 Zlaté Moravce
  • Pracovné hodiny
  • Pon - Pia 8.00 - 16.00

WEBINAR Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve za rok 2020 a zmeny v účtovníctve od 1. 1. 2021


WEBINAR Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve za rok 2020 a zmeny v účtovníctve od 1. 1. 2021
Miesto
Levice, formou ONLINE školenia
Dátum a čas
16.12.2020 09:00 -
16.12.2020 15:00
Lektor
Ing. Jana Acsová - lektorka a autorka odborných článkov z oblasti účtovníctva a daní.
Cieľová skupina
Všetci záujemci o danú problematiku
Poplatok
40,- eur s DPH (bez DPH 33.333333333333,- eur) na osobu

Prihláste sa na seminár hneď teraz Prihlásiť sa

Program

Účtovná závierka 2020

 1./ Ostatné legislatívne úpravy účtovných predpisov pre podnikateľov (povinnosť auditu, účtovné povinnosti a pandémia ochorenia COVID-19, príspevky a dotácie v rámci pomoci podnikateľom). Známe zmeny účtovných predpisov pre rok 2021.

 2./ Právne východiská účtovnej závierky a aktuálna legislatíva pre rok 2020 (zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. a vykonávacie predpisy) napríklad:

– termíny súvisiace s účtovnou závierkou, jej schvaľovaním a zverejňovaním,

– register účtovných závierok,

– kategorizácia účtovných jednotiek a povinnosti s tým súvisiace

– spriaznené osoby, prepojené účtovné jednotky, podielová účasť, materská a dcérska spoločnosť; pojmové rozdiely „závislé osoby“,

– vlastné imanie a jeho prezentácia na účely rôznych používateľov účtovnej závierky (správca dane, banka, súd), spoločnosť v kríze a plnenia nahrádzajúce vlastné zdroje, pôžičky od spoločníkov a konateľov.

3./ Účtovná uzávierka a práce s ňou súvisiace:

– inventarizácia majetku a záväzkov a jej špecifiká podľa zložiek majetku,

– úplnosť účtovníctva (oprávky, opravné položky a iné účtovné odhady),

– nesprávnosti z praxe (inventarizácia a vykazovanie záloh, kalkulačné účty, účty bez zostatkov, opačné zostatky na účtoch aktív alebo pasív, testovanie položiek aktív na ocenenie, dlhodobý majetok a zostavenie odpisového plánu, rovnosť účtovných a daňových odpisov, nevyfakturované dodávky, časové rozlíšenie, opravné položky, rezervy),

– podsúvahová evidencia,

– splatná a odložená daň z príjmov.

 4./ Poznámky k účtovnej závierke, význam poznámok v závislosti od kategórie účtovnej jednotky, nesprávnosti z praxe.

 5./ Účtovné výstupy dôležité pre spracovanie daňového priznania.

Prihláste sa na tento seminár

Pred odoslaním prihlášky, si prosím prečítajte všeobecné podmienky (.pdf)
* Položky s týmto označením sú povinné

Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies, ktoré nám pomáhajú zvyšovať kvalitu služieb. Spracovaniu cookies zabránite zmenou nastavenia v internetovom prehliadači. Zobraziť viac informácií