Pracovný čas, nadčasy, dovolenky, prekážky v práci v r. 2023 - Famer Pracovný čas, nadčasy, dovolenky, prekážky v práci v r. 2023 - Famer
  • Naša adresa
  • Sládkovičova 3, 953 01 Zlaté Moravce
  • Pracovné hodiny
  • Pon - Pia 8.00 - 16.00

Pracovný čas, nadčasy, dovolenky, prekážky v práci v r. 2023

Tento seminár bol zrušený

Pracovný čas, nadčasy, dovolenky, prekážky v práci v r. 2023
Miesto
WEBINÁR formou ONLINE školenia, WEBINÁR formou ONLINE školenia
Dátum a čas
27.09.2023 09:00 -
27.09.2023 15:00
Lektor
RNDr. Jana Motyčková - Odborníčka na sociálne a zdravotné poistenie s dlhoročnými lektorskými skúsenosťami.
Cieľová skupina
Všetci záujemci o danú problematiku
Poplatok
55,- eur s DPH na osobu

Prihláste sa na seminár hneď teraz Prihlásiť sa

Program

Pracovný čas, nadčasy, dovolenky, prekážky v práci v r. 2023

1./ Pracovný čas (nezahŕňa pracovný čas v doprave)

– Pravidlá pre rozvrhnutie pracovného času – rovnomerné, nerovnomerné rozvrhnutie, zmluvné podmienky, čo musí byť v kolektívnej zmluve, čo v pracovnej zmluve, o čom rozhoduje zamestnávateľ

– Konto pracovného času, pružný pracovný čas

– Pracovná zmena, rozvrh pracovných zmien – spôsob určenia, podmienky, príklady

– Nepretržitý denný odpočinok, nepretržitý odpočinok v týždni, prestávky v práci

– Dni pracovného pokoja, podmienky práce v dňoch pracovného pokoja

– Práca nadčas – kedy možno nariadiť, kedy možno dohodnúť prácu nadčas, čo môže zamestnanec odmietnuť

– Mzda za nadčas a nadčas za náhradné voľno, limity nadčasovej práce

– Náhradné voľno za nadčas vo verejnej službe

– Sviatok, náhradné voľno

– Evidencia pracovného času a nadčasu

– Pracovný čas pri domáckej práci a home-office

2./ Písomná informácia od 1.11.2022

– Informácia o pracovnom čase (§ 47a 1 písm. b)

– Ďalší obsah písomnej informácie

– Príklady

3./ Prekážky v práci

– Druhy prekážok v práci, prekážky s náhradu mzdy a bez náhrady mzdy

– Prekážka na strane zamestnávateľa

– Ošetrenie a vyšetrenie zamestnanca – limity pri nerovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase a pri kratších úväzkoch

4./ Dovolenka

– Základná výmera dovolenky, starostlivosť o dieťa, verejná služba

– Zistenie nároku, posudzovanie OČR, PN pre dovolenku, nárok pri kratších úväzkoch, pri nerovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase, príklady

– Materská dovolenka, otcovská dovolenka, rodičovská dovolenka, RD otca – nárok na dovolenku

– Kedy určuje čerpanie dovolenky zamestnávateľ, kedy zamestnanec, lehoty, podmienky

– Preplatenie nevyčerpanej dovolenky

– Prečerpaná dovolenka

5./ Pracovná pohotovosť

6./ Pracovný čas pri pracovnej ceste

Tento seminár bol zrušený
* Položky s týmto označením sú povinné

Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies, ktoré nám pomáhajú zvyšovať kvalitu služieb. Spracovaniu cookies zabránite zmenou nastavenia v internetovom prehliadači. Zobraziť viac informácií