DPH - novely zákona o DPH platné od 1.1.2019 - Famer
  • Naša adresa
  • Partizánska 51, 951 93 Topoľčianky
  • Pracovné hodiny
  • Pon - Pia 8.00 - 16.00

DPH – novely zákona o DPH platné od 1.1.2019


DPH - novely zákona o DPH platné od 1.1.2019
Miesto
Piešťany, hotel SATELIT, nám. Juraja Murgaša 3, poschodie 4, zasadačka.
Dátum a čas
13.12.2018 09:00 -
13.12.2018 15:00
Lektor
Ing. Martin Ťažký - finančná správa SR - B. Bystrica
Cieľová skupina
Všetci záujemci o danú problematiku
Poplatok
55€ na osobu

Prihláste sa na seminár hneď teraz Prihlásiť sa

Program

Novely  zákona o DPH  platné od 01.01. 2019

 

1/ zmena definície obratu na účely zákona o DPH

2/ zrušenie platenia zábezpeky pri registrácii za platiteľa DPH

3/ zmena  v odvode dane pri bezodplatnom dodaní tovaru

4/ uplatňovanie DPH pri vystavení, prevode a použití jednoúčelových a viacúčelových poukazov

5/ zmena v určení miesta dodania digitálnych služieb pre nezdaniteľné osoby– zmena v MOSS schéme

6/ sadzba dane 10% pri poskytovaní ubytovacích služieb a pri dodaní tovarov  a služieb sociálnymi podnikmi,

7/ zmena (výrazná)  v aplikácii oslobodenia od dane pri dodaní stavby alebo časti stavby v nadväznosti na kolaudáciu

8/ zmeny v zdaňovaní dodania a nájmu stavby určenej na bývanie, bytu a apartmánu v bytovom dome

9/ zmena vo výpočte koeficientu používaného pri krátení vstupnej

dane

10/ zavedenie úpravy odpočítanej dane pri hnuteľnom investičnom

majetku

11/ zmena pri prenose daňovej povinnosti pri dodaní

poľnohospodárskych plodín a určitých tovarov zo železa a ocele –

zmena pri predaji cez ERP

12/ zmeny vo vedení záznamov

13/ odvod dane pri zrušení registrácie platiteľa DPH

14/ Diskusia

 

 

 

Prihláste sa na tento seminár

Pred odoslaním prihlášky, si prosím prečítajte všeobecné podmienky (.pdf)
* Položky s týmto označením sú povinné