DPH v medzinárodnej preprave tovarov v praktických príkladoch - Famer
  • Naša adresa
  • Hviezdoslavova 12, 953 01 Zlaté Moravce
  • Pracovné hodiny
  • Pon - Pia 8.00 - 16.00

DPH v medzinárodnej preprave tovarov v praktických príkladoch


DPH v medzinárodnej preprave tovarov v praktických príkladoch
Miesto
WEBINÁR formou ONLINE školenia, WEBINÁR formou ONLINE školenia
Dátum a čas
06.10.2021 09:00 -
06.10.2021 15:00
Lektor
Ing. Martin Ťažký - Finančné riaditeľstvo SR Banská Bystrica
Cieľová skupina
Všetci záujemci o danú problematiku
Poplatok
50,- eur s DPH (bez DPH 41.666666666667,- eur) na osobu

Prihláste sa na seminár hneď teraz Prihlásiť sa

Program

Podnikáte v kamiónovej doprave, v zasielateľstve, kupujete  prepravy za účelom dodania svojich výrobkov do rôznych štátov sveta, alebo robíte účtovníctvo takýmto firmám a máte pri zdaňovaní prepráv DPH–áčkou nejasnosti, resp. chcete sa utvrdiť, či uplatňujete DPH správne? Viete ako sa zmenilo zdaňovanie prepráv do/z  Veľkej Británie a do/zo Severného Írska a refundácia DPH z týchto krajín  po Brexite? Pripravili sme  pre Vás špecifický seminár so zameraním  na uplatňovanie DPH v medzinárodnej preprave tovarov.  Celých 5 hodín seminára je venovaných len riešeniu  prípadov, s ktorými sa denne stretávajú dopravcovia a zasielatelia,  z pohľadu zákona o DPH. Veríme, že viac  ako  40 príkladov z praxe spolu s odborným výkladom lektora Vám napomôžu k zvládnutiu tejto náročnej problematiky.

Lektor: Ing Ťažký, Finančné riaditeľstvo SR Banská Bystrica, (obľúbený pre zrozumiteľný výklad zákona o DPH s vysvetlením na  príkladoch z praxe).

Obsah seminára

DPH v medzinárodnej preprave tovarov v praktických príkladoch

1/ Určenie miesta dodania služby prepravy tovaru v závislosti od zákazníka

(preprava  tovaru zo SR do členských štátov a naopak, prepravy medzi inými členskými štátmi navzájom, prepravy z členských štátov do tretích štátov a naopak, vykonané pre slovenskú firmu, pre firmu z iného členského štátu, pre firmu z tretieho štátu)

 2/ Miesto dodania iných služieb, ktoré nakupujú dopravcovia

(nájom návesu, oprava ťahača, mýto, nakládka, vykládka),

3/ Daňový režim  prepravy tovaru spojenej  s vývozom tovaru resp. s dovozom tovaru

(v ktorých prípadoch sa  preprava fakturuje s oslobodením od dane, kedy s 20% DPH z pohľadu dopravcu, z pohľadu zasielateľa, aké podmienky musia byť splnené, aké dôkazy)

4/ Daňový režim  prepravy tovaru z EÚ  do Veľkej Británie a naopak

(ako fakturovať prepravu tovaru po Brexite  zo SR resp. z iných členských štátov do Veľkej Británie a naopak, rozdiely pri preprave do/zo Severného Írska)

 5/ Daňová povinnosť pri preprave tovaru a ďalších službách spojených s prepravou

(kedy vzniká daňová povinnosť dopravcovi, kedy zasielateľovi, v ktorom daňovom priznaní sa samozdaniť pri preprave  nakúpenej od zahraničného dopravcu, od zahraničného zasielateľa, resp. pri prijatí iných služieb ako oprava ťahača, nájom návesu, vyplňovanie zodpovedajúcich  riadkov v daňovom priznaní, uvádzanie faktúr v kontrolnom výkaze)

 6/  Odpočítanie dane  dopravcom, zasielateľom z nakúpených  tovarov a služieb

(splnenie podmienok pri odpočítaní dane z faktúry od slovenského platiteľa, pri dodaní služby zahraničnou firmou, odpočítanie dane z oneskorene predložených bločkov z e-kasy za PHL, z oneskorene zaslaných faktúr v roku 2021 za plnenia uskutočnené v minulom  roku 2020 dodávateľom zo SR resp. zo zahraničia – nadväzne podanie dodatočného daňového priznania, dodatočného kontrolného výkazu, rozdiely pri refundácii DPH z nákupu PHL po  01.01. 2021 vo  Veľkej Británii a v Severnom Írsku)

 7/ Vyhotovenie faktúry za prepravu tovaru

(povinnosť vyhotovenia faktúr na účely DPH v závislosti od zákazníka, lehoty vyhotovenia a náležitosti faktúr, význam textov na faktúre – „prenesenie daňovej povinnosti“, „dodanie je oslobodené od dane“, súhrnná faktúra)

 8/ Vyplňovanie kontrolného výkazu dopravcom, zasielateľom

(príklady uvádzania údajov z faktúr za vybrané transakcie v jednotlivých častiach kontrolného výkazu, vyplňovanie časti B.1. kontrolného výkazu, ak zahraničná osoba nepošle faktúru za dodanú službu, uvádzanie údajov zo súhrnnej faktúry)

 9/ Podávanie súhrnného výkazu a jeho vyplňovanie dopravcom, zasielateľom

(obdobie, za ktoré sa podáva súhrnný výkaz, jeho zmena, uvádzanie prepráv v súhrnnom výkaze)

 10/ Rôzne (vybrané prípady: fakturácia náhrady škody za poškodený tovar, stojného, márnej jazdy)

 11/ Diskusia – odpovede na otázky účastníkov

 

 

Prihláste sa na tento seminár

Pred odoslaním prihlášky, si prosím prečítajte všeobecné podmienky (.pdf)
* Položky s týmto označením sú povinné

Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies, ktoré nám pomáhajú zvyšovať kvalitu služieb. Spracovaniu cookies zabránite zmenou nastavenia v internetovom prehliadači. Zobraziť viac informácií