Daňové priznanie k dani z príjmov právnických a fyzických osôb 2021 - Famer
  • Naša adresa
  • Hviezdoslavova 12, 953 01 Zlaté Moravce
  • Pracovné hodiny
  • Pon - Pia 8.00 - 16.00

Daňové priznanie k dani z príjmov právnických a fyzických osôb 2021


Daňové priznanie k dani z príjmov právnických a fyzických osôb 2021
Miesto
WEBINÁR formou ONLINE školenia, WEBINÁR formou ONLINE školenia
Dátum a čas
10.02.2022 09:00 -
10.02.2022 15:00
Lektor
Ing. Jana Acsová - lektorka a autorka odborných článkov z oblasti účtovníctva a daní.
Cieľová skupina
Všetci záujemci o danú problematiku
Poplatok
50,- eur s DPH (bez DPH 41.666666666667,- eur) na osobu

Prihláste sa na seminár hneď teraz Prihlásiť sa

Program

Zameranie školenia:

 1./ Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby 2021:

a./ druhy daňových priznaní fyzických osôb a povinnosti fyzických osôb pri ich podaní

b./ druhy príjmov

c./ nezdaniteľné časti základu dane na rok 2021

d./ lehoty a možnosť ich predĺženia, zmeškanie lehoty, nesprávne podanie, sankcie

e./ preddavky 2021, 2022

2./ Postup pri vyplnení tlačiva daňového priznania – práca s aktuálnym tlačivom daňového priznania typu B, príklad na vyplnenie daň. priznania:

a./ príjmy podľa § 5 a povinné prílohy

b./ príjmy podľa § 6 a povinné prílohy

c./ príjmy podľa § 7 najmä príjem z vyplatenia podielových listov a úrokové výnosy

d./ príjmy podľa § 8 najmä predaj hnuteľného a nehnuteľného majetku, príležitostné príjmy, príjem z prerozdelenia kapitálového fondu z príspevkov, prevod obchodných podielov

e./ osobitné záznamy daňovníka

f./ prílohy daňového priznania

 3./ Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby 2021:

a./ osoby povinné podať daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby

b./ zdaňovacie obdobie verzus účtovné obdobie

c./ lehoty a možnosť ich predĺženia, zmeškanie lehoty, nesprávne podanie, sankcie

d./ preddavky v roku 2021, 2022

 4./ Transformácia výsledku hospodárenia na základ dane – práca s aktuálnym tlačivom daňového priznania, príklad na vyplnenie daň. priznania:

a./ postup pri zisťovaní základu dane z príjmov

b./ výdavky po zaplatení, výdavky na reklamu, charitatívna reklama, sponzoring, rezervy a opravné položky, nedaňové výdavky premietnuté do tabuľky A

c./ reklamné predmety a ich limitácia v daňovom priznaní; luxusné autá a ich limitácia v daňovom priznaní

d./ daňové a účtovné odpisy, daňová a účtovná zostatková cena

5./ Známa daňová legislatíva na aktuálne obdobie a rok 2022.

 

Prihláste sa na tento seminár

Pred odoslaním prihlášky, si prosím prečítajte všeobecné podmienky (.pdf)
* Položky s týmto označením sú povinné

Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies, ktoré nám pomáhajú zvyšovať kvalitu služieb. Spracovaniu cookies zabránite zmenou nastavenia v internetovom prehliadači. Zobraziť viac informácií