Daňové priznanie k dani z príjmov 2020. Právnické osoby a fyzické osoby komplexne. - Famer
  • Naša adresa
  • Hviezdoslavova 12, 953 01 Zlaté Moravce
  • Pracovné hodiny
  • Pon - Pia 8.00 - 16.00

Daňové priznanie k dani z príjmov 2020. Právnické osoby a fyzické osoby komplexne.


Daňové priznanie k dani z príjmov 2020. Právnické osoby a fyzické osoby komplexne.
Miesto
Levice, HOTEL Golden Eagle, Nám. Hrdinov 12
Dátum a čas
04.02.2021 09:00 -
04.02.2021 15:00
Lektor
Ing. Jana Acsová - lektorka a autorka odborných článkov z oblasti účtovníctva a daní.
Cieľová skupina
Všetci záujemci o danú problematiku
Poplatok
66,- eur s DPH (bez DPH 55,- eur) na osobu

Prihláste sa na seminár hneď teraz Prihlásiť sa

Program

1./ Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby 2020:

– osoby povinné podať daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby

– zdaňovacie obdobie verzus účtovné obdobie

– druhy priznaní a jeho štruktúra

– postup pri zisťovaní základu dane z príjmov

– lehoty a možnosť ich predĺženia, zmeškanie lehoty, nesprávne podanie, sankcie

– preddavky v roku 2020, 2021

– pandémia ochorenia COVID19 – osobitosti

 2./ Transformácia výsledku hospodárenia na základ dane – práca s aktuálnym tlačivom daňového priznania:

– podiel na zisku a jeho premietnutie v daňovom priznaní

– výdavky po zaplatení, výdavky na reklamu, charitatívna reklama, sponzoring, nedaňové výdavky premietnuté do tabuľky A

– reklamné predmety a ich limitácia v daňovom priznaní

– luxusné autá a ich limitácia v daňovom priznaní

– rezervy a opravné položky

– odpis záväzkov

– daňové a účtovné odpisy, daňová a účtovná zostatková cena

– vybrané daňové výdavky (vzdelávanie, rekreačné poukazy, likvidácia zásob a podobne)

3./ Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby 2020:

– druhy daňových priznaní fyzických osôb a povinnosti fyzických osôb pri ich podaní

– druhy príjmov

– nezdaniteľné časti základu dane na rok 2020

– lehoty a možnosť ich predĺženia, zmeškanie lehoty, nesprávne podanie, sankcie

– preddavky 2020, 2021

– pandémia ochorenia COVID19 – osobitosti

 4./ Postup pri vyplnení tlačiva daňového priznania – práca s aktuálnym tlačivom daňového priznania typu B:

– príjmy podľa § 5 a povinné prílohy

– príjmy podľa § 6 a povinné prílohy

– príjmy podľa § 7

– príjmy podľa § 8 najmä predaj hnuteľného a nehnuteľného majetku, príležitostné príjmy, príjem z prerozdelenia kapitálového fondu z príspevkov

– osobitné záznamy daňovníka

– prílohy daňového priznania

Prihláste sa na tento seminár

Pred odoslaním prihlášky, si prosím prečítajte všeobecné podmienky (.pdf)
* Položky s týmto označením sú povinné

Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies, ktoré nám pomáhajú zvyšovať kvalitu služieb. Spracovaniu cookies zabránite zmenou nastavenia v internetovom prehliadači. Zobraziť viac informácií