Semináre | Famer.sk
  • Naša adresa
  • Partizánska 51, 951 93 Topoľčianky
  • Pracovné hodiny
  • Pon - Pia 8.00 - 16.00

Semináre

10.10.2018

„Exekučné zrážky od 1.7.2018, zmeny v dohodách v r. 2018“

Miesto: Levice, hotel GOLDEN EAGLE, Námestie hrdinov 12, vedľa DRUŽBY
Lektor: Ing. Pavol Kukučka - lektor s dlhodobou praxou v danej oblasti
OBSADENOSŤ
  voľné
15.10.2018

Novelizované odpisy a majetok spoločnosti z účtovného a daňového hľadiska v roku 2018.

Miesto: Piešťany, hotel SATELIT, nám. Juraja Murgaša 3, poschodie 4, zasadačka.
Lektor: Ing. Mgr. Vadinová Hedviga - znalkyňa pre oblasť účtovníctva a daní.
OBSADENOSŤ
  voľné
16.10.2018

Novelizované odpisy a majetok spoločnosti z účtovného a daňového hľadiska v roku 2018.

Miesto: Levice, hotel GOLDEN EAGLE, Námestie hrdinov 12, vedľa DRUŽBY
Lektor: Ing. Mgr. Vadinová Hedviga - znalkyňa pre oblasť účtovníctva a daní.
OBSADENOSŤ
  voľné
17.10.2018

Novelizované odpisy a majetok spoločnosti z účtovného a daňového hľadiska v roku 2018.

Miesto: Komárno, Univerzita J. Selyeho, Hradná ul. č.2
Lektor: Ing. Mgr. Vadinová Hedviga - znalkyňa pre oblasť účtovníctva a daní.
OBSADENOSŤ
  voľné
18.10.2018

„Exekučné zrážky od 1.7.2018, zmeny v dohodách v r. 2018“

Miesto: Komárno, Univerzita J. Selyeho, Hradná ul. č.2
Lektor: Ing. Pavol Kukučka - lektor s dlhodobou praxou v danej oblasti
OBSADENOSŤ
  voľné
31.10.2018

„Exekučné zrážky od 1.7.2018, zmeny v dohodách v r. 2018“

Miesto: Piešťany, hotel SATELIT, nám. Juraja Murgaša 3, poschodie 4, zasadačka.
Lektor: Ing. Pavol Kukučka - lektor s dlhodobou praxou v danej oblasti
OBSADENOSŤ
  voľné
05.11.2018

"GDPR a osobné údaje pod lupou"

Miesto: Piešťany, hotel SATELIT, nám. Juraja Murgaša 3, poschodie 4, zasadačka.
Lektor: Mgr. Petra Blahová, Mgr. Rebeka Šťastná
OBSADENOSŤ
  voľné
13.11.2018

"GDPR a osobné údaje pod lupou"

Miesto: Levice, hotel GOLDEN EAGLE, Námestie hrdinov 12, vedľa DRUŽBY
Lektor: Mgr. Petra Blahová, Mgr. Rebeka Šťastná
OBSADENOSŤ
  voľné
14.11.2018

"Mzdová účtovníčka v poslednom IV.Q roku 2018. Na čo nezabudnúť pred skončením roka. "

Miesto: Piešťany, hotel SATELIT, nám. Juraja Murgaša 3, poschodie 4, zasadačka.
Lektor: Ing. Pavol Kukučka - lektor s dlhodobou praxou v danej oblasti
OBSADENOSŤ
  voľné
15.11.2018

"Mzdová účtovníčka v poslednom IV.Q roku 2018. Na čo nezabudnúť pred skončením roka. "

Miesto: Komárno, Univerzita J. Selyeho, Hradná ul. č.2
Lektor: Ing. Pavol Kukučka - lektor s dlhodobou praxou v danej oblasti
OBSADENOSŤ
  voľné
16.11.2018

"GDPR a osobné údaje pod lupou"

Miesto: Komárno, Univerzita J. Selyeho, Hradná ul. č.2
Lektor: Mgr. Petra Blahová, Mgr. Rebeka Šťastná
OBSADENOSŤ
  voľné
21.11.2018

"Mzdová účtovníčka v poslednom IV.Q roku 2018. Na čo nezabudnúť pred skončením roka. "

Miesto: Levice, hotel GOLDEN EAGLE, Námestie hrdinov 12, vedľa DRUŽBY
Lektor: Ing. Pavol Kukučka - lektor s dlhodobou praxou v danej oblasti
OBSADENOSŤ
  voľné
04.12.2018

Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve za rok 2018 a zmeny v účtovníctve od 1.1.2019

Miesto: Piešťany, hotel SATELIT, nám. Juraja Murgaša 3, poschodie 4, zasadačka.
Lektor: Lenka Vojteková - lektor z oblasti financií, daní, účtovníctva a kontrolingu.
OBSADENOSŤ
  voľné
06.12.2018

Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve za rok 2018 a zmeny v účtovníctve od 1.1.2019

Miesto: Levice, hotel GOLDEN EAGLE, Námestie hrdinov 12, vedľa DRUŽBY
Lektor: Lenka Vojteková - lektor z oblasti financií, daní, účtovníctva a kontrolingu.
OBSADENOSŤ
  voľné
07.12.2018

Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve za rok 2018 a zmeny v účtovníctve od 1.1.2019

Miesto: Komárno, Univerzita J. Selyeho, Hradná ul. č.2
Lektor: Lenka Vojteková - lektor z oblasti financií, daní, účtovníctva a kontrolingu.
OBSADENOSŤ
  voľné
12.12.2018

DPH - novely zákona za rok 2018 a od 1.1.2019

Miesto: Levice, hotel GOLDEN EAGLE, Námestie hrdinov 12, vedľa DRUŽBY
Lektor: Ing. Martin Ťažký - finančná správa SR - B. Bystrica
OBSADENOSŤ
  voľné
12.12.2018

Účtovná závierka za rok 2018 v podvojnom účtovníctve

Miesto: Piešťany, hotel SATELIT, nám. Juraja Murgaša 3, poschodie 4, zasadačka.
Lektor: Ing. Jana Acsová - daňový poradca
OBSADENOSŤ
  voľné
13.12.2018

DPH - novely zákona za rok 2018 a od 1.1.2019

Miesto: Piešťany, hotel SATELIT, nám. Juraja Murgaša 3, poschodie 4, zasadačka.
Lektor: Ing. Martin Ťažký - finančná správa SR - B. Bystrica
OBSADENOSŤ
  voľné
13.12.2018

Účtovná závierka za rok 2018 v podvojnom účtovníctve

Miesto: Komárno, Univerzita J. Selyeho, Hradná ul. č.2
Lektor: Ing. Jana Acsová - daňový poradca
OBSADENOSŤ
  voľné
14.12.2018

Účtovná závierka za rok 2018 v podvojnom účtovníctve

Miesto: Levice, hotel GOLDEN EAGLE, Námestie hrdinov 12, vedľa DRUŽBY
Lektor: Ing. Jana Acsová - daňový poradca
OBSADENOSŤ
  voľné
14.12.2018

DPH - novely zákona za rok 2018 a od 1.1.2019

Miesto: Komárno, Univerzita J. Selyeho, Hradná ul. č.2
Lektor: Ing. Martin Ťažký - finančná správa SR - B. Bystrica
OBSADENOSŤ
  voľné
09.01.2019

Daňové priznanie pre právnické osoby za rok 2018

Miesto: Piešťany, hotel SATELIT, nám. Juraja Murgaša 3, poschodie 4, zasadačka.
Lektor: Ing. Iveta Petrovičová - finančná správa SR - B. Bystrica
OBSADENOSŤ
  voľné
10.01.2019

Daňové priznanie pre právnické osoby za rok 2018

Miesto: Komárno, Univerzita J. Selyeho, Hradná ul. č.2
Lektor: Ing. Iveta Petrovičová - finančná správa SR - B. Bystrica
OBSADENOSŤ
  voľné
11.01.2019

Daňové priznanie pre právnické osoby za rok 2018

Miesto: Levice, hotel GOLDEN EAGLE, Námestie hrdinov 12, vedľa DRUŽBY
Lektor: Ing. Iveta Petrovičová - finančná správa SR - B. Bystrica
OBSADENOSŤ
  voľné
16.01.2019

Ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti za rok 2018 + legislatívne zmeny 2019

Miesto: Piešťany, hotel SATELIT, nám. Juraja Murgaša 3, poschodie 4, zasadačka.
Lektor: Ing. Pavol Kukučka - lektor s dlhodobou praxou v danej oblasti
OBSADENOSŤ
  voľné
17.01.2019

Ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti za rok 2018 + legislatívne zmeny 2019

Miesto: Komárno, Univerzita J. Selyeho, Hradná ul. č.2
Lektor: Ing. Pavol Kukučka - lektor s dlhodobou praxou v danej oblasti
OBSADENOSŤ
  voľné
18.01.2019

Ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti za rok 2018 + legislatívne zmeny 2019

Miesto: Levice, hotel GOLDEN EAGLE, Námestie hrdinov 12, vedľa DRUŽBY
Lektor: Ing. Pavol Kukučka - lektor s dlhodobou praxou v danej oblasti
OBSADENOSŤ
  voľné
31.01.2019

Povinnosti mzdovej účtovníčky pri uzávierke roka 2018 a legislatívne zmeny vo mzdovej učtárni k 1.1.2019

Miesto: Komárno, Univerzita J. Selyeho, Hradná ul. č.2
Lektor: RNDr. Jozef Mihál - Expert na pracovné, sociálne a daňové právo.
OBSADENOSŤ
  voľné
07.02.2019

Daň z príjmov pre fyzické osby (FO) za rok 2018 + novely zákona o dani z príjmov od 1.1.2019

Miesto: Komárno, Univerzita J. Selyeho, Hradná ul. č.2
Lektor: Ing. Jana Acsová - daňový poradca
OBSADENOSŤ
  voľné
08.02.2019

Daň z príjmov pre fyzické osby (FO) za rok 2018 + novely zákona o dani z príjmov od 1.1.2019

Miesto: Levice, hotel GOLDEN EAGLE, Námestie hrdinov 12, vedľa DRUŽBY
Lektor: Ing. Jana Acsová - daňový poradca
OBSADENOSŤ
  voľné
13.02.2019

Povinnosti mzdovej účtovníčky pri uzávierke roka 2018 a legislatívne zmeny vo mzdovej učtárni k 1.1.2019

Miesto: Levice, hotel GOLDEN EAGLE, Námestie hrdinov 12, vedľa DRUŽBY
Lektor: RNDr. Jozef Mihál - Expert na pracovné, sociálne a daňové právo.
OBSADENOSŤ
  voľné